Akumulátory NIMH

AKUPACK NiMH AA 7,2V 2000mAh 86×57×15mm

AKUPACK NiMH AA 7,2V 2000mAh 86×57×15mm

Akupack NiMH AA 7,2V/2000mAh TINKO.

Vaše cena: 350,00 Kč

Více

—————

AKUPACK NiMH AA 9,6V 2000mAh 100×57×15mm

AKUPACK NiMH AA 9,6V 2000mAh 100×57×15mm

Akupack NiMH AA 9,6V/2000mAh TINKO. Rozměry:100×57×15 mm, délka vývodu s konektorem 170mm.

Vaše cena: 450,00 Kč

Více

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 92x90x24mm

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 92x90x24mm

Akupack NiMH SC 9,6V/3500mAh TINKO 92x90x24mm.

Vaše cena: 750,00 Kč

Více

—————

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 175x47x24mm

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 175x47x24mm

Akupack NiMH SC 9,6V/3500mAh TINKO 175x47x24mm.

Vaše cena: 750,00 Kč

Více

AKUPACK NiMH SC 7,2V 3500mAh 90x70x24mm

AKUPACK NiMH SC 7,2V 3500mAh 90x70x24mm

Akupack NiMH SC 7,2V/3500mAh TINKO, 90x70x24mm.

Vaše cena: 650,00 Kč

Více

—————

AKUPACK NIMH SC 7,2V/3500mAh 128x46x24mm

AKUPACK NIMH SC 7,2V/3500mAh 128x46x24mm

Akupack NiMH SC 7,2V/3500mAh TINKO, 128x46x24mm.

Vaše cena: 650,00 Kč

Více

AKUMULÁTOR NiMH AAA 1,2V/950mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH AAA 1,2V/950mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH AAA 1,2V/950mAh, páskové vývody.  

Vaše cena: 45,00 Kč

Více

—————

AKUMULÁTOR NiMH AA 1,2V/2000mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH AA 1,2V/2000mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH AA 1,2V/2000mAh, páskové vývody. Rozměry: 50x15mm.  

Vaše cena: 65,00 Kč

Více

AKUMULÁTOR NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah TINKO, páskové vývody, rozměry: 23x34mm.

Vaše cena: 115,00 Kč

Více

—————

AKUMULÁTOR NiMH SC 1,2V/3500 mAh 44x22mm S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH SC 1,2V/3500 mAh 44x22mm S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH SC 1,2V/3,5Ah TINKO, páskové vývody 44x22mm.

Vaše cena: 95,00 Kč

Více

—————