Akumulátory NIMH

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 92x90x24mm

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 92x90x24mm

Akupack NiMH SC 9,6V/3500mAh TINKO 92x90x24mm.

Vaše cena: 750,00 Kč

Více

—————

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 175x47x24mm

AKUPACK NiMH SC 9,6V 3500mAh 175x47x24mm

Akupack NiMH SC 9,6V/3500mAh TINKO 175x47x24mm.

Vaše cena: 750,00 Kč

Více

AKUPACK NiMH SC 7,2V 3500mAh 90x70x24mm

AKUPACK NiMH SC 7,2V 3500mAh 90x70x24mm

Akupack NiMH SC 7,2V/3500mAh TINKO, 90x70x24mm.

Vaše cena: 650,00 Kč

Více

—————

AKUPACK NIMH SC 7,2V/3500mAh 128x46x24mm

AKUPACK NIMH SC 7,2V/3500mAh 128x46x24mm

Akupack NiMH SC 7,2V/3500mAh TINKO, 128x46x24mm.

Vaše cena: 650,00 Kč

Více

AKUPACK NiMH AA 9,6V 2000mAh 100×57×15mm

AKUPACK NiMH AA 9,6V 2000mAh 100×57×15mm

Akupack NiMH AA 9,6V/2000mAh TINKO. Rozměry:100×57×15 mm,délka vývodu s konektorem...

Vaše cena: 450,00 Kč

Více

—————

AKUMULÁTOR NiMH AAA 1,2V/700mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH AAA 1,2V/700mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH AAA 1,2V/700mAh TINKO, páskové vývody.  

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

AKUMULÁTOR NiMH AA 1,2V/2200mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH AA 1,2V/2200mAh S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH AA 1,2V/2200mAh TINKO, páskové vývody. Rozměry: 50 x 15mm.

Vaše cena: 55,00 Kč

Více

—————

AKUMULÁTOR NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH 4/5SC 1,2V/2,8Ah TINKO, páskové vývody.

Vaše cena: 95,00 Kč

Více

AKUMULÁTOR NiMH SC 1,2V/3500 mAh 44x22mm S PÁSKOVÝMI VÝVODY

AKUMULÁTOR NiMH SC 1,2V/3500 mAh 44x22mm S PÁSKOVÝMI VÝVODY

Nabíjecí článek NiMH SC 1,2V/3,5Ah TINKO, páskové vývody 44x22mm.

Vaše cena: 95,00 Kč

Více

—————

AKUMULÁTOR NIMH 1.2V 900mAh AAA/R03

AKUMULÁTOR NIMH 1.2V 900mAh AAA/R03

Mikrotužkový akumulátor 1.2V AAA/R3 s kapacitou 900mAh.

Vaše cena: 45,00 Kč

Více

—————