Konektory UHF

KONEKTOR UHF (PL259) samec na kabel RG58

KONEKTOR UHF (PL259) samec na kabel RG58

KONEKTOR UHF (PL259) samec kabel RG58 (5mm).

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

—————

KONEKTOR UHF (PL259) samec na kabel RG59

KONEKTOR UHF (PL259) samec na kabel RG59

KONEKTOR UHF (PL259) samec na kabel RG59 (5.8mm).

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu s maticí

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu s maticí

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu.

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

—————

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu na 4 šrouby

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu na 4 šrouby

KONEKTOR UHF (PL259) samice do panelu.

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

SPOJKA UHF (PL259) samice - samice

SPOJKA UHF (PL259) samice - samice

SPOJKA UHF (PL259) samice - samice.

Vaše cena: 35,00 Kč

Více

—————

REDUKCE ÚHLOVÁ UHF (PL259) samec - samice

REDUKCE ÚHLOVÁ UHF (PL259) samec - samice

REDUKCE ÚHLOVÁ UHF (PL259) samec - samice.

Vaše cena: 55,00 Kč

Více

REDUKCE UHF T samec - 2x samice

REDUKCE UHF T samec - 2x samice

REDUKCE UHF T samec - 2x samice.

Vaše cena: 55,00 Kč

Více

—————